Açık Arttırmalar Makalesi

Açık arttırmada tek satıcı vardır. Alıcı birçok kişi olabilir. Açık arttırmada mal en yüksek fiyatı veren alıcıya satılır. Satıcının amacı alıcılar arasında rekabeti tahrik ederek fiyatı yükseltmektir. Alıcılar heyecan ve gurur sebepleriyle fiyatı alabildiğince yükseltirler. Böylece alıcılar arasındaki rekabet daha da artarak açık arttırma bir yarış haline gelir.