Ambulans İmalat Makalesi

Ambulans imalatı özel tip imalat kategorisine giren bir imalat derecelendirilmesidir. İmalat önce ambulansların dışından başlayarak ve burada alınacak imalat şekillerinden söz ederek başlarsak, imalat için kullanılan aracın kara ambulansı olarak kullanılacağı sistem belirlemekte mihenk noktamız olacaktır.

Ana gövdenin monoblok panel karavan şeklinde olması ve motor hacminin yüksel olması süspansiyon sistemin kuvvetlendirilmiş olması, iç aydınlatma ve tüm cihazların hiçbir kesintiye uğramadan çalışacak şekilde sağlanacak güç kaynaklarının takviye edilmiş olması, arka kapıların tüm gövde boyunca rahatça açılması ve emniyetli şekilde kapatılması, kapandıktan sonra yeniden açılırken problemsiz şekilde açılmasının temini, ambulansının siren ve ışık düzenlemesinin doğru yapılarak kesintiye uğramasını engelleyecek tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Ayrıca arka bölümde kullanılan cihazların boş iken yada kullanılırken yoldan kaynaklanan sarsmalara karşı işlev kayıplarının önlenmesi arka kabinde çalışan personelin konulacak tıbbi cihazlara ekipmanlara kolayca erişilebilir şekilde yerleşim dizaynın yapılması arka bölümdeki sağlık personelinin maksimum yani sağlanabilecek mekansal rahatlığına ıygun olarak düzenlenmesi ambulans üreticilerinin temel hedefleri olmalı bunun yanı sıra ambulanslarla ilgili personelin ve bakım ekibinin de çok titiz ve dikkatli çalışma yürütmesi gereklidir.