Ambulans İtfaiye Makalesi

İtfaiye söndürmek anlamlı itfa kelimesinin Arapçadan Türkçeye transfer edilmiş bir kelimedir. Yangın söndürmek eylemini yerine getiren kuruluşlarının adıdır. İtfaiye teşkilatında görevli personele itfaiyeci denir. İtfaiye teşkilatında çalışan personel bu mesleğe dahil olmadan eğitime tabi tutulurlar ve bu eğitim periyodik aralıklarla düzenli şekilde meslek içi eğitim olarak sürer.

İtfaiye teşkilatının elinde bulunan ekipmanlar aslında sadece yangınlara karşı müdahil olmalarını engeller trafik kazalarında, çöken binaların altında kalanları kurtarma vb. bir çok hayat kurtarmaya yönelik eylemde bulunan teşkilat özelliği kazanmış buna göre kılık kıyafet dahil teçhizata sahip kılınmış hülasa acil durumlarda yaşamların kurtulması için çaba gösteren teşkilat şeklini almıştır.

İtfaiye teşkilatında çalışan personel değişen teknolojik şartlardan istifade etmesi için tabi tutuldukları meslek içi eğitimde malzeme bilgisinden ilk yardıma, sabotaj, kundaklama gibi durumlarda davranış ve tedbirler konusunda da eğitime tabi olurlar. Temel görevi ise sırayla önce hayat kurtarmak, mal kurtarmak, çevreyi kurtarırken en az zararlarla atlatmak için gerekli tedbirleri almaktır. Evvel emirde kullanmaları gerekli itfaiyecilikle ilgili araçların, teçhizatın, kılık ve şahsi güvenliklerini ve çalışma ortamlarının etkisini azaltıcı donanımların son derece modern olması gerekmektedir. İtfaiyecilik konusunda bu mesleğe yeterli eğitim verilmesi yanı sıra toplumsal bilgilendirmenin ihmal edilmemesi gerekir.