Anket Formu Makalesi

Anket formlarla yapılan bir sorgumla ve sorulara cevap arama niteliği taşıdığı için anket formlarında anket niteliği açısından ankete katılanların ya adı soyadı sorulmaz ya da gizli tutulur. Kimlik bilgileri toplanması anket yapılmasından elde edilecek sonuçlar yapılan anket için faydalı olacaksa şu şekilde sıralanarak sorulur.

1- Yaşınız : burada iki türlü yöntem izlemek mümkün ya yaşın tam tarihi yazılır, ya da anket düzenleyici bunu belirleyeceği aralıklarla sorar ve işaretler, aralık tespiti anketin cinsine göre değişir.

2- Cinsiyetiniz: Bayan-Bay

3- Eğitim durumu : burada yine yapılacak anket konusu gündeme gelir, yani bir seçim anketinde başka türlü sorularak okur-yazarlıktan başlamak kaydıyla sorulmaya başlanırken, Üniversite öğrencileri arasında yapılacak anket için lisans öğrenimi, master öğretimi,doktora öğretimi hangi liseden mezun olduğu sorusu ile araştırma da yer alır.

4- Mesleğiniz

5- Medeni durumunuz: evli-bekar-dul-boşanmış şeklinde işaretlenecek şekilde tanzim edilir

6- Gelir durumuz: burada belirlenecek rakamsal aralıklar konarak yapılır:
a- 500-1000 b- 1000-1500 c- 1500-2500 d- 2500

üstü gibi

7- Evinizin geçimini kim temin ediyor : Kendim- aile bireylerinden biri -eşim

8- Çocuk sayısı yok 1 2 3 3 den çok

Diyerek şahsi bilgilere ayrıntılar eklenerek yoğunluk kazandırıldıktan sonra anketin konusu ile ilgili sorular sorulur.