Anket Nasıl Yapılır Makalesi

Anketler bir çok yöntemle gerçekleştirilebilir. Denekler üzerinde yapılanlar, kurumsal olarak yapılanlar, on-line şeklinde gerçekleştirilen çeşitleri olarak ana başlıklar olarak yapılabilir. Anket nasıl yapılacak sorusuna verilecek cevaplar sonucu anket nasıl yapılır mantığına ulaşılır. Anket konusu ne olacaktır, anket yapmakta maksat ya da varılmak istenen sonuçların karar alıcılara tutacağı fikir ışıkları, buradan anket uygulaması sonucu elde edilecek fikirlerin anket yaptıran tarafından var olan sonuçlara göre tanzim edeceği sorumluluklar. Anket yapılacak kitlenin nasıl deneklerle görüşeceği ve hazırlanacak anket sorularına alınacak yanıtların hangi mahalden alınacak olması, anket yapılırken kullanılacak anket metotlarının hangisinin tercih edileceği, sorulacak araştırma sorularının sorulma yöntemleri, araştırma sorularına göre tanzim edilecek alt ve detay sorularının hazırlanması, anket uygulanacak mahallin seçiminde dikkat edilecek hususlar, anket sonuçlarında göreceli olarak da olsa anketörlerin etkileme payları, anket forumlarını cevaplamasını istenen deneklerin yaş aralıkları tespiti, anket için maksada uygunluk teşkil ediyorsa şahsi bilgilerin öğrenilmesi ve bunun denekler uygulanması amacı güdülürken ürkütücü sorulardan oluşmaması hazırlanacak soruların net ve kısa olması kadar alınacak yanıtlarında kıs ve net olması, sorularla deneklerin sıkılmasını önleyecek kıvraklıkta olması gerekli ve yeterli şartlardan oluşması gerekmektedir.