Anket Nedir Makalesi

Anket belirlenmiş bir konunun belirlenmiş kriterlere soru cevap şeklinde alınmasına yardımcı olan konu sorunu olmayan bir genel araştırma biçimidir. Yapılmasının amacı bir çok şekilde başlıklarla anlatılabilir ve sınıflandırılabilir. Araştırma konusunda sorulan soru çokluğu ya da tek bir soru ile yapılmasına imkan tanıyan genel kitlelerin belirli yani soru konusu olan, anketi yaptıran kurumun yada kişinin beklentilerine cevap vermesi düşünülen buna göre maliyet hesapları yapılan fiiller bütünüdür. Anket yukarıda verdiğimiz belirlemeden da anlaşılabileceği gibi anketi yaptırma ve ücreti ödeyecek bir müşterisi olan, anketi yapacak anketör ekibini kuran anketör firma ve anketör istihdam eden firmanın ayrıca yorumcularından oluşan ve geri dönüşü karar verme mekanizmalarında hassasiyet içeren oldukça geniş persfektifi bulunan bir fiiller manzumesini içerir. Ana hatları ile belirtmek gereken konular ve dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıralamak mümkündür.

1- Anketin konusu; anket yapılacak konunun net şekilde belirlenmesi ve açıklanması anketin sağlıklı şekilde yapılması için yapılacak çalışmaların en temel noktasıdır.

2- Anketin soruları: anket soruları anket konusuna göre çok iyi şekilde belirlenmeli, ayrıca soruların kısa, öze uygun olması, anket amacına uygun seçilmesi en az soru sorularak en geniş yorumlara ulaşılma tekniğin öncede belirlenerek soruların kısa ve net cevaplara dayandırılması anket yapılan kişileri ya da kurumların dikkatini uyandıracak şekilde ve sıkmayacak şekilde düzenlenmeleri gerekmektedir.

3- Anket yapılacak kitlenin önceden belirlenmesi de çok önemli bir konudur. Yani çocuk bezi kullanımı için yapılacak bir ankette soruların çocuk sahibi olanlara ya da bu yaş grubuna uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir. Hiç çocuk sahibi olmayan kişilerden oluşan bir kitleye sorulacak sorular hayal ürünü olmaktan öteye gidemez. Burada dikkat edilecek konunun bir diğer özelliği anket sahalarıdır ( yani anket yapılacak yerlerdir ).

4- Anket yapılması sırasında soru sorup cevap alarak işaretleme yada not alacak anketörler genellikle iyi bir seçimle ankete başlanılmalı ve bitilmelidir. Anketörlerin eğitim düzeyine soru soruş tekniklerine ve aldıkları cevapları işaretlemeleri anket yorumcuları tarafından yanılma payını asgariye indirirken anketin sağlıklı olmasına da katkıda bulunmak amacı güder.

5- Anket yorumlamayıcısı ise işinin ehli olması ve çıkartacağı sonuçların karar vermede ne kadar etkili olacağını da bilmesi gereken kişilerden oluşmalıdır.

6- Anket yaptıranlar ise hem sonuçlarla ilgili beklentilerini hem de işin mali tablosunun hesabını iyi yapması ekonomik deyimle optimum seviyeyi yakalamaları gerekmektedir. Bu fiillerin global olarak gerçekleşmesine anket denilir.