Araç Benzin Kartı Makalesi

Araç benzin kartı veren dağıtım şirketlerine bağlı akaryakıt istasyonları iş yeri faaliyetlerine ilave katkılar almaktadırlar. Burada araç tanıma sistemine tabi olmak yada ya da düzenlenen faaliyet ve sarf raporlarını tanzim ederek ilgili kişilere ve özellikle kurumlara göndermek suretiyle kurumların benzin sarfiyatı hakkında plaka, plaka bilgi aktarmakta bilgi iletilen kurumda bu raporlardan kendi faaliyetlerinin hesaplanmasına yardımcı ek tedbirler yada olabilirlik raporlarını faaliyet raporlarına ilave edilmesini sağlamaktadır. Araç benzin kartı kullanan kişi veya kurumları kendi istasyonlarına dahil etmek maksat içeren çeşitli indirim ve promosyon faaliyetlerini de eksik etmemektedirler.