Araç Lojistiği Makalesi

Günümüzde depolar yalnızca malların saklanması ve korunması amacının dışında bir takım katma değerli hizmetlerin ( Ambalaj değiştirme, etiketleme, kullanım kılavuzu ekleme, ürün birleştirme, paketleme, promosyon hazırlama, ürün modifikasyonu, ara üretimler gibi ) verildiği, müşteriye hızlı ulaşımın sağlandığı merkezler haline gelmiştir. Depo yeri seçimi, depo içi yerleşimi ve işletimi, depolar arası taşımalar gibi birçok parametre, artan müşteri beklentileri sebebi ile firmalar açısından stratejik önem taşımaktadır. Bu beklentileri karşılayacak depoların edinilmesi ve işletilmesi firmalar açısından önemli bir yatırım ve maliyet unsuru olmuştur. Değişen pazar dinamikleri karşında firmalar yeterince esnek olabilmek için bu konuda uzman, esnek lojistik hizmet sağlayıcılarına ihtiyaç duymaktadır.
Araç lojistiğine genelde ticari olarak bakıp incelediğimizde araçların bakımı şirketlerin hangi araca ne kadar ihtiyacı olduğu bu araçların özel ve genel malzeme olarak nasıl sınıflandırılıp maksimum fayda temini bu araçlarda kaç personelin çalışacağı hatta nasıl işe alınmaları gerektiği ne kadar şirket bünyesindeki araçlardan karşılanacağı ne kadar geçici süre ve iyi fiyatlarla kiralanacağı bile lojistik yöneticilerinin en önemli planma görevleri arasına girmiştir.