Aşk Anketleri Makalesi

Aşk anketleri genellikle iki ayrı şekilde düzenlenir Kadın denekler için ayrı sayfalar yada sorular,Erkek denekler için farklı sorulardan oluşur ortak sorular sorulabilmesine karşı daha çok düşünceye dayalı ya da yaşamsal deneylere sağlanan karşı cins etkileşimlerine göre tanzim edilirler burada anket konusu çok önemlidir ayrıca anket konusunun sosyal sınıflara göre ayrımı yapılabilir. Şunu belirtmek gerekir ki bir alışveriş merkezinde davranış incelemesine dayalı anket alışverişleri mahal olarak yapılırken, kırsal kesimde yaşayan kadınlara ay da kaç kez kuaföre ya da sinemaya gidermisinizi içeren sorular içeren bir anket ne kadar fayda sağlar. Aşk anketlerinde genellikle toplumsal ve sosyal sınıflardaki anket sorularının amacı kişisel yaşam tercihlerine göre tanzim edilirken, deneklerin seçilecekleri mekanlarda bununla ilintili olmalıdır.

Bazen de karşı cinslere göre olumlu ya da olumsuz sorular mantığına dayanan sorular sorulur. Aşk anketlerinin temel amaç olarak kendilerine belirledikleri metodu seçerken genellik olarak üst sosyal sınıf faaliyetlerine ya da tahsil durumları gereği sorulan soru ve cevap tekniğine dayalıdır. Kadınlara erkekler hakkındaki düşünceleri sorulurken detaylandırılan anket formlarının yanı sıra erkekler için yapılan anketlerde kadınlar için fikirleri sorulur.