Barkod Sistemi Makalesi

Barkod, barkod alfabesi (barcode symbology) denilen ve barkodun içerdiği çizgi ve boşlukların neye göre basılması gerektiğini belirleyen kurallara göre basılmaktadır. Barkodlar, 0-9 kadar olan rakamları, alfabedeki karakterleri ve bazı özel karakterleri (*, -, / vb. ) içermektedirler. Bir çok barkod alfabesi vardır. Bu alfabelerden bazıları sadece rakamları, bazıları ise hem rakamları hem de özel karakterleri içerirler. Buna göre aşağıda görüldüğü üzere, değişik barkod standartları ortaya çıkmaktadır. Bugün dünyada kullanılan bir çok barkod çeşidi bulunmaktadır.

EAN: EAN kendi içinde de çeşitli standartlara sahiptir.

EAN 13: Perakende ve uluslararası ticaret işlemlerinde kullanılan, yalnız nümerik ve 13 haneden oluşan bir barkod standartıdır. İlk üç hanesi ülke kodu, sonraki dört hanesi firma kodu, sonraki beş hanesi ürün kodu ve son karakterde kontrol karakteridir. EAN-13 kodu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesine bulunan Mal Numaralandırma Merkezine yapılacak başvuru ile alınabilmektedir. 
EAN-8: Sadece ürüne özel verilebilen ve dahili ticaret uygulamalarında kullanılan bir koddur. Ülke kodu içermez, 8 haneli nümerik kodlamadan oluşur. Resmi ürün kodu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilmektedir.

UPC: UPC (Universal Product Code), ilk en geniş uygulamaya sahip barkod standardıdır. Satışa sunulan ürünlerin standart kodlaması için kullanılmaktadır. UPC, 10 nümerik haneden oluşur, ilk beş karakter firma kodu, sonraki beş karakter ise ürün kodunu ifade eder, UPC-A ve UPC-E en çok kullanılan standartlardır.

Code 128: Alfanümerik kodlamaya sahip standartlardan biridir. Code 128, ürün kodu dışında, barkod içinde farklı bilgilerin kodlanabilmesi amacı ile oluşturulmuştur. Ayrıca bu standart ile ağırlık, tarih, ölçüm sonuçları, lokasyon ve raf adres bilgileri gibi bilgiler kodlanabilmektedir.

Code 39: Code 39 alfanümerik kodlamaya sahip bir standarttır. 26 büyük harf, 10 rakam ve 7 özel karakter kodlamasına göre tasarlanmıştır.

Code 39 Extended: Code 39 ile aynı yapıda olan bu kodlama standartı, 128 karakterlik bir ASCII tablosuna sahiptir.

Interleaved 2-of-5: Yalnızca nümerik karakter kodlamasına sahip bir kodlama standartıdır. Kodlamada kullanılacak karakter sayısı 6, 10, 12 gibi çift haneli sayıya denk gelmelidir.

Codabar: Codabar, sıklıkla kütüphane ve tıbbı endüstride kullanılan bir kodlama standartıdır. Nümerik karakterleri, kontrol karakterlerini ve başlangıç/son (start/stop) karakterlerini barındırabilmektedir.