Bayrak İmalatı Makalesi

Bayrak imalatı ülkemizde genellikle tekstil dikiş bölümü atölyelerinde yada sadece bayrak üretmeye yönelik kurulma amaçlı atölye ya da fabrikalarda yapılmaktadır. Burada imalatçıların gelişmiş olanları daha modern şartlarda her üretimi denetleme şansına sahipken küçük üreticiler burada daha ilkel metotlarla üretim yapmaktadırlar. Bayrak imalatının iyi duyurulması gerekli kapasiteye ulaşmış yada ulaşması ihtimali olan firmaların son zamanlarda oldukça fazla oranda yabancı ülkeden yoğunlukları olan siparişler aldıkları yani ihracata yönelik çalışma imkanın kavuştukları gözlenmektedir.