Bayrak Nedir Makalesi

Bayrak nedir sorusuna verilecek cevap iki türlü olabilir.

Ülke bayrakları: Ülkeleri temsil eden bayraklara ülke bayrakları denir. Bayrak lar bir ülkenin bağımsızlığını bütünlüğünü ve ülkenin kendine has sembollerini temsil eden ülkeye özgü kabul görmüş renklerden oluşan genel olarak kabul görmüş timsallerdir. Bunlar nesilden nesile geçen kutsal emanet olarak sosyolojik olguların başında gelirler.

Bir başka tür bayrak yapılanması aile, grup, zümre, şirket bayraklarından da söz etmek mümkündür, genel öğretide bunlar kutsal ülke bayraklarının altında kalırlar. Sadece temsil ettikleri sostal grupları temsil ederler.