Beceri Makalesi

Beceri; öğrencilerde, öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması tasarlanan kabiliyetlerdir. Zihin veya beden gücü gerektiren bir işi eğitim almadan ya da eğitim aldıktan sonra yapabilme özelliğidir. Örnek olarak yabancı dil öğrenme, bulmaca çözme, el işi, gördüğünü kolay kolay unutmama, tasarım yapma, bisiklet sürme verilebilir.