Bilim Kitapları Makalesi

Bilim kitaplarını diğer tip kitap yazılımlarından ayıran en önemli özellik yazarın şahsi fikirlerinin kitaplara neredeyse hiç yansımamasıdır. Temel olarak tartışılmaz ve ispatlanmış kurallarla yeni bir bakış açısı ya da yeni araştırmaların sonuçlarını gösteren kitaplardır. Bilim kitapları genellikle ana metini çok fazla ara metinlere bölerek inceleyen bir yapıya sahiptir. Objektif olma konuları seçerken ve yorumlamaları ile metadoloji biliminin tüm gereklerini yerine getirerek yazılmalıdırlar. Bunun için bilimsel kitapların ayrımları temelde fen bilimi kitapları ve sosyal bilimler kitapları olarak nitelenir. Kitapların genel kurgusu içinde kapak faslından hemen sonra yazar yazım tarihi, ve konusu yer alır ayrıca basıldığı tarih ve basılan matbaa da belirtilir. Kitap içinde kullanılan kitaplarda kısaltmalar en başta gösterilir, önsöz bilimsel kitaplar da kitap açısından oldukça önemlidir ki hangi metotlara müracaat edilip hangi sonuç değerlendirme metotlarının kullanıldığı belirtilir. Giriş bölümünde üniversite ve araştırma mantığı, hukuksal araştırmalar, yapılmışsa belirtilir. Temel kaynaklardan ve başvurulan kitaplardan teferruatlı şekilde bahsedilir. Kitabın temel konusu ile ilgili hareket noktasından, önyargılarından kurtulması için yapılan çalışmalardan, metodik şüphelerden, tarihi metotlardan, araştırma için kullanılan örnekleme yöntemlerinden, monografik yöntemlerden, istatistik yöntemlerden ve bu yöntemler için seçilen tekniklerden söz etmek suretiyle konuya girerler, araştırma sonuçları ve sonuçların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar ortaya konur.