Birleşmiş Milletler Makalesi

Birleşmiş milletler uluslar arası barış ve güvenliği sağlamak amacıyla İkinci Dünya Savaşı sonunda kurulmuş bir örgüttür. Resmi olarak 24 Ekim 1945 tarihinde 21 kurucu üye ile kurulmuştur.
Temel amaçları, gelecek kuşakları savaş tehlikesinden korumak, ülkeler arasında iyi ilişkiler kurmak, uluslar arası ekonomik, toplumsal, kültürel ve insani sorunların çözümünde işbirliği yapmak, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesini sağlamaktır.
Bu amaçları yerine getirebilmesi için Birleşmiş Milletlerin altı ana organı vardır. Bunlar; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Vesayet Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Adalet Divanı ve Genel Sekreterliktir.
Ayrıca uluslar arası özel sorunlarla ilgilenmekte görevli, çeşitli konularda uzmanlaşmış yardımcı organları vardır. Birleşmiş Milletlere bağlı bu uzmanlık kuruluşlarından birinci grubun temel amacı, uluslar arası haberleşmeyi sağlamak ve geliştirmektir. Bunlar; Uluslar arası Posta Birliği, Uluslar arası Sivil Havacılık Örgütü, Dünya meteoroloji Örgütü, Uluslar arası Telekominikasyon Birliği ve Uluslar arası Denizcilik Örgütüdür.
İkinci grubun temel amacı, dünyada ekonomik, toplumsal ve kültürel koşulları geliştirmek ve böylece barış zemini hazırlamaktır. Bunlar; Uluslar arası Çalışma Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Dünya Bankası, Uluslar arası Gelişme Örgütü, Uluslar arası Finans Kuruluşu, Uluslar arası Para Fonu, Uluslar arası Atom Enerjisi Kurumu, Gümrük Tarife ve Ticaret Birliği, Birleşmiş Milletler Göçmenler Yüksek Komisyonu’dur.
1945’ten beri Birleşmiş Milletlerin üye sayısı 3 kat artmıştır. Örgütün etkilerini 45 yıllık soğuk savaş boyunca olumsuz etkenler, 1989’dan başlayarak Doğu Avrupa Ülkeleri ve eski SSCB de gerçekleşen köklü değişikler sonunda azalmıştır.
Birleşmiş Milletlerin günümüze kadar yaptığı önemli askeri müdahaleler arasında, 1987 de Güvenlik konseyinin İran- Irak Savaşının durdurulması için verdiği karar, 1988 de Kamboçya, Angola ve Batı Sahra’ya 10.000 kişilik barış gücü gönderilmesi ki Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştür. Afkanistanda’ki Sovyet Birliklerinin geri çektirilmesi, Nikaragua’daki iç savaşın sona erdirilmesidir.
Birleşmiş Milletlerin uluslar arası sorunlarındaki etkinliğinin çarpıcı örneği, 1991 de Irak’ın Kuveyt’i işgalinde takındığı toplu tavırdır.
Güvenlik Konseyi 1992 de 500 kişilik barış görevlisini iç savaştan zarar gören Somali’ye insani yardımın ulaşmasını sağlamakla görevli kılmış ve aynı yıl Somali’ye Türk Birliğinin de katıldığı barış gücü de göndermiştir.
Askeri müdahalelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler silahsızlanma alanı için de birçok uluslar arası anlaşmanın imzalanmasında etkili olmuştur. Bunların en önemlileri: Uzayı Silahsızlandırma anlaşması, Nükleer Silahları azaltmak için yaptığı çalışmalar ve Nükleer Silahların okyanuslara yerleşmesini önleme anlaşmaları, biokimyasal savaşın yasaklanması anlaşmasıdır. Bu anlaşma 1992’de yapılan bütün Kimyasal Silahlardan Arınma Anlaşması ile tamamlanmıştır.