Bodrum Tarihi Makalesi

Bodrum (Hakikarnassos) tarih öncesine ait yerleşme yerlerinin izleri çok azdır. Tarihin babası kabul edilen HERADOT’ a göre şehrin ilk yerli halkı, menşei Karlar’ dan olan Lelegler ve Pleasglardır. Şehir Troizen’ den gelen göçmen kafilesinin başında bulunan Anthes tarafından M.Ö. 1200 yıllarında kuruldu.

 M.Ö. 546’ dan sonra Pers hakimiyetine giren şehir Persler’e bağlı Kayra krallarınca idare edildi. ( Bu krallara çeşitli kaynaklar satrap diyor bizde burada bundan sonra onlardan zaman zaman satrap diye söz edeceğiz ). M.Ö. 386’ da yapılan karal barışıyla kayra bölgesine Persler hakim oldular. Karya satraplarının en ünlüsü Mausolos M.Ö. 377-353 Halikarnassos’ u başkent yaptı. Ölümünden sonra Artemisia ( M.Ö. 353-351 ), Hidrieus’ un karısı Ada ( M.Ö. 344-340 ), Paxadoros (M.Ö. 340–334 ) satraplığı ele geçirdiler. Büyük İskender Kayra’ ya girdi ve Halikarnossos’ u aldı. Şehrin alınmasında kendisine yardım eden eski satrap ADA ve kumandanlarından Ptolemaios’a bıraktı. ADA kayra satraplığını M.Ö. 326 yılına kadar devam ettirdi. ADA dan sonra onun yerini Asandros geçti ve M.Ö. 321 e kadar saltanat sürdü. Halikarnassos M.Ö. 130 kadar muhtelif satraplar tarafından zaman zaman hiçbir hükümran gücü bulmadan M.Ö. 131 de Roma İmparatorluğunun Anadoluda kurduğu uzak eyalet ya da yakın asya eyaletlerinin yönetimine geçti. XII. yüzyılda Türklerin hakimiyetine geçen şehir I. haçlı seferi sırasında Bizans egemenliğine geçti. Bir süre Menteşoğulları tarafından idare edildiği varsayılsa da 1400 yılların başında Osmanlı İmparotorluğunun izni ile Rodos Şovalyeleri şehre yerleşti. Bodrum Kalesinin inşaatı da bu yıllara rastlar. Rodos Şovalyeleri savunma açısından kolay, işgal edilmesi zor bir kale yaptılar.

Kanuni Sultan Süleyman’ ın Rodos seferi sırasında kale ve şehir Osmanlıların eline geçti Osmanlı donanması burayı uzun sür üs olarak kullandı. Özellikle Ege ve Akdeniz hakimiyette önemli rol oynadı. Osmanlılar özellikle II. Abdülhamid döneminde kaleyi hapishane ve şehri sürgün yeri olarak kullandı.

Bodrum kalesi hala ayaktadır, hem ziyarete hemde çeşitli kültürel etkinlikler ev sahipliği yapmaktadır. Bodrum Kalesi ayrı bir sayfada çok iyi incelenmelidir.

Bodrum’ daki arkeoloji kazılarının sağlıklı olup olmadığına sağ duyu sahibi tarihçiler çeşitli görüşler bildirmektedirler. Ama ortaya çıkmış ve günümüzde kısmen sağlam kalmış, kimisi elimizde kalanlarla restorasyona tabi tutulmuş tarihi eserlerin büyüklerini şöyle sıralamak mümkündür. Zephyrion kalesi, Agora, Salmakis kalesi ve çeşmesi, Mausolos Sarayı, Mousoleum bugun dimdik ayakta kalan taş yapılardan sadece antik tiyatro vardır, tiyatronun bazı bölümleri dimdik ayakta durmakta ve ziyaret edilebilmektedir.

Tarihin Babası Heradot M.Ö. 485 yıllarında Bodrum’ da doğmuştur.