Borsa Nasıl Oynanır Makalesi

Borsa nasıl oynanır sorusuna karşı iki türlü cevap vermek mümkündür. Burada baz aldığımız İMKB deyapılan hisse senetleri borsası işlevleridir. Borsa bir oyun değildir görüşüne sahip olanlar; bu görüşe sahip olanlar borsanın belirli vadelere dayalı yatırım aracı olduğunu düşenler ve buna göre hareket edenler burada iki olgu daha önemlidir sahip oldukları hisse senetlerini bekleterek takip etmeleri gerekir.Birincisi genel takip dediğimiz sahip olduğu hisse cinslerinden başlayarak ne zaman genel kurul toplanır ne zaman sermaye artırımı yapılır, temettü dağıtım oranı, bedelli hisse dağıtım oranı, bedelsiz hisse dağıtım oranı, ellerinde bulunan hisse senetlerine tekabül eden yıllık yada dönemsel kazançları. Hisse senetlerini ne zaman diliminde elden çıkartmak suretiyle kar marjlarını maksimize ederler. Küçük yatırımcılar bu hisse senetleriyle meslek olarak uğraşmadıkları için ellerindeki hisse senetlerini genellikle takasbank aracılığı ile takip etmek suretiyle yada aracı kurumları kullanarak yaparlar.

Borsa kısa dönem de ticari olarak kar getirir tezini savunanlar genel endekslerin durumuna göre oluşturdukları hisse senetleri sepetinden uygun olanları satmak suretiyle ya aynı hisse senetlerinin düşmesini beklerler yada bedel olarak artacağına güvendikleri hisse senedi alırlar bu arada sağladıkları karı borsa oyunun bir getirisi olarak sayarlar.

Her iki görüşte kendi içinde tutarlı ve sahiplenilebilir görüşlere sahip olmasına rağmen bünyelerinde tutarsız ve zaman içinde borsada değerlendirdikleri meblağları riske etme olanakları vardır.