Borsa Makalesi

Dünyada bir çok konuda borsa denilen bir değerlendirme ve fiyatlandırma merkezleri vardır.Bu merkezler hem ülkesel hem de milletlerarası düzeyde fiyatların arz ve talebine meydan veren ticari olan her materyali kapsayan özelliklere göre düzenlenir. Burada söz konusu edilen kıymetli, evrak borsaları yani hisse senetleri borsası, emtia borsaları (ticarete konu olan doğal ürünler buğday, mısır, arpa vb.gibi) , emtia borsaları ( sanayi ürünlerinin üretimine yarayan hammadde borsaları, sanayide üretilmiş emtia borsaları, Kıymetli madenler borsaları (altın, gümüş, platin, vb.bunun gibi ) değerli madenlere ilişkin işlem yapan borsalar, topraktan çıkan madenlerle ilgili borsalar ve bunların sanayide işlenmesi amacıyla hammadde oluşumu sağlayan borsalar olarak genellikle bölünebilirler. Birde döviz borsaları vardır.

Borsaların genellikle dünya piyasalarına arz edilen ürünlerin toplam arzına karşılık dünya piyasalarında oluşan toplam talebe göre oluşurlar. Arz ve talebin sürekli değişim göstermesi yani borsaya akseden malın azalması fiyat eğrisini yukarı doğru çekerken fiyat talebini yüksek bulan oyuncuların ikame mallara yönelmesi ya da talep azlığı yaratması sonucu borsada fiyatlar birden düşme eğilimine girer.

Ülkeler kendi içlerinde oluşan borsalarda dünya seyrini takip ederken kendi ürünlerini ihtiyaçların durumuna göre ve karlılık endekslemesine bakarak zaman zaman yaptıkları tercihlerle ya ihracatı teşvik ederler yada kendi ürünlerini sübvansiye ederler. Bu durum anlık değişmelere göre ayarlanabileceği gibi çeitli zamanlama unsurları kullanarak da yapılır. Borsa alım satımını bozan yada bozmak deyimi ağır kaçarsa borsa dışı fiyat alışverişe sebebiyet veren spot alım satımlar borsa da göz önüne alınsada fazlaca etkili olmaz. Borsalar yine oturmuş ticari faaliyetlerini arz-talep esasına göre oluşumuna dikkat ederler. Çünkü borsa haricinde spot ticaretten kaynaklan fiyat düşüşleri onlar için ekonomik deyimle okazyon işlemlerdir ki genel piyasa mantığına pek uymaz.