İsviçre Makalesi

Almanlar ise Ren ile Aşağı Aar havzasına yerleşerek bölgeyi Germenleştirdiler.
Bölge sonra Roma Germen İmparatorluğuna katıldı. On birinci yüzyıldanitibaren feodal devletler kurulmaya başlandı. On üçüncü yüzyılda daHabsburglar Sülalesi orta ve batı İsviçre’ye hakim oldu. 1291′de üçkanton Schwyzuri Nidwalden birleşerek Habsburglara karşı bir savunmaittifakı kurdular. Böylece İsviçre Konfederasyonu (adını birleşenkantonların en büyüğü olan Schwzy’den aldı) doğdu.
Daha sonraki yüzyıllarda İsviçreliler Habsburglara karşı bağımsızlığısavunmak için birçok kere silahla saldırdılar. On dördüncü yüzyıldaLuzirn, Zürich, Glaruszug ve Bern ilk kurulan üç kantonla birleştiler.1481′de birliğe Fribourg, Solothurn, 1501′de Basel, 1513′de Appenzellkatıldı. Askeri gücünü geliştiren İsviçre tarafsızlık politikasınıbenimsedi. Reform sırasında kantonlar arası çatışmada Protestanlaryenildi.
1648′de Vestfalya Antlaşmasıyla İsviçre’nin bağımsızlığı resmen kabuledildi. Napolyon savaşları sırasında Fransızlar ülkeyi işgal etti(1798). Napolyon kantonları birleştirerek bir federasyon haline getiripHelvet Cumhuriyetini kurdu. Napolyon’un yenilmesinden sonra kantonlarbirliği bozulmadı.
1815 Viyana Kongresinde İsviçre’nin tarafsızlığı kabul edildi. 1847′deülkede bir iç savaş patlak verdi. Bazı kantonlar bir konfederasyonkurulmasını istiyordu, bazıları ise değişikliğe gerek görmüyordu.Yapılan savaşlarda konfederasyondan yana olanlar kazanınca, 1848′deİsviçre Konfederasyonu kuruldu.
İsviçre, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında da tarafsızlığını korudu.Herhangi bir bloka bağlanmamıştır. Buna da sebep dünyanın bütündevletlerinin, devlet adamlarının İsviçre bankalarında açmış olduğusırdaş hesaplar olmuştur. 1978 yılında yapılan bir referandumla yenibir kanton kurulması için karar alındı ve 1 Ocak 1979′da Jura Kantonukuruldu.