Çizgi Roman Makalesi

Gazete, dergi, kitap gibi basılı bir ortamda çizim dizileri aracılığıyla anlatılan öykülere çizgi roman denir. Çizgi romanda anlatım daha çok çizimlerdedir, ama yazı da, konuşma ve düşünme şekilleri içinde buna katılır. Ayrıca kısa açıklamalar, ünlem sözcük ve işaretler de kullanılır, böylece resimle yazının birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturduğu bir anlatım biçimi ortaya çıkar.