Döviz Makalesi

Kendi ülkemiz hariç konvertbıl edilmiş yabancı para anlamında kullanılır. Ülkemizde gözde olan 4 cins döviz takip edilir. Bu döviz cinsleri Amerika Birleşik Devletleri Doları, Avrupa Birliği ülkelerinin kullandığı Euro, Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen ortak para birimine dahil olmayan İngiliz parası Sterlin, Dünya para dengelerinde söz sahibi olan Japon yeni en ön sırada yer alır.

Döviz kurları genel olarak bir başına ( veya bununla değiştirilebilen ) milli para miktarı olarak belirlenir, her ülke bir döviz cinsini kendi mali politikasına göre belirler.Belirlenen bu para birimine göre diğer döviz cinslerin birlendirilmesine ise çapraz kur denilmekte.