Ekonomi Kitapları Makalesi

Ekonomi kitapları genelde sosyal bilimsel kitaplar kategorisine göre değerlendirilir yalnız banı konularda farklılıklar fen bilimleri kitaplarına göre farklılıklar gösteriri. Giriş bölümünde üniversite ve araştırma mantığı, hukuksal araştırmalar, yapılmışsa belirtilir. Temel kaynaklardan ve başvurulan kitaplardan teferruatlı şekilde bahsedilir. Kitabın temel konusu ile ilgili hareket noktasından, önyargılarından kurtulması için yapılan çalışmalardan, metodik şüphelerden, tarihi metotlardan, araştırma için kullanılan örnekleme yöntemlerinden, monografik yöntemlerden, istatistik yöntemlerden ve bu yöntemler için seçilen tekniklerden söz etmek suretiyle konuya girerler, araştırma sonuçları ve sonuçların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar ortaya konur. Burada en büyük farklılıklar şöyle sıralanabilir fen bilimlerinde yayınlanan kitaplar genel de mesleki sonuçlara hizmet ederken ekonomi bilimin yazım dili nispeten daha sade ve geniş halk kitlelerine yöneliktir. Fen bilimleri kitaplarından ayıran bir başka özellik ekonomi kitapları tekrarlanamaz sonuçları tahlili üzerine inşa edilen bir mantık silsilesi takip ederler. Ekonomik olaylarla aynı zamanda ekonomi politik ile ilgili yapıları vardır. Ekonomi kitapları bazı temel ekonomik görüşlere göre yazılırlar ve okuyucular bu kitaplar seçerken bunlara dikkat ederler.