Emlak Vergisi Makalesi

1-KİMLER EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİNDE BULUNMALIDIR?

Arsa, bina veya arazinin maliki varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoka maliki gibi tasarruf edenler bildirimde bulunmalıdır.

2-BİLDİRİM NEREYE , NE ZAMAN VE NASIL VERİLİR?

a)BİLDİRİM NEREYE VERİLİR?
Gayrimenkulun bildirimi ; bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilir.
b)BİLDİRİM NE ZAMAN VERİLİR
Gayrimenkulun el değiştirmesi (alım-satım) malikinin ölümü intikalinin yapılması, iskan alınması, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurulması durumlarında bildirim verilir.
Değişikliğin yapıldığı yıl içerisinde yıl sonuna kadar, yıl sonunda yapılan değişikliklerde ise, üç ay içerisinde bildirim verilmelidir.
c)BİLDİRİM NASIL VERİLİR?
1-Tapu, kimlik, adres ve iskan kayıtları esas alınarak doldurulup imzalanmış emlak bildirim formu.
2-Tapu fotokopisi.
3-Kimlik fotokopisi.
4-İskan fotokopisi (bina bildirimleri için).
5-Vergi kimlik numarası.

İlgili belediyeye müracaat ederek, bildirim verilebildiği gibi, posta ile taahütlü olarak da gönderilebilir.