Evlenmek Makalesi

Evlenmek, kendine özgü tavır ve davranış sonucu meydana gelen fiil olarak başlayan daha sonra birçok şekil ve şartı bünyesinde bulunduran insani hareket tavrı ve fiilidir. Günümüzde bu fiilin gerçekleşmesi için başlangıçta var olması gereken ilk hareket teklif dediğimiz olayla başlar ve daha sonra nişan ve düğün ya da nikah denilen olayla biter. Evlenmek kendine özgü şekil şartları ülkeden ülkeye ve toplumun sosyal kesimlerinin gelenek ve göreneklerini göre kendine göre tanzim edilmiş bir takım hareketlerin arka arkaya takip eden kendi içinde sistematik olarak gelişen bir olaydır. Biz burada evlenmek fiilinin ülkemizde nasıl gerçekleşme gösterdiğine kısaca ana başlıklar altında bakacak ve sonuçları ile kendimizce değerlendireceğiz. Ülkemizde evlenmek için geleneksel olarak kız isteme olayı ile başlar taraflar aile olarak bir araya gelir görenek olarak bazı cümleler kurularak ilk adım atılır, bu olaya yöresel olarak farklı unsurlar katılması mümkündür. Çift olmaya adaylar arasında gerekli ekonomik hazırlıkların yapılması ve eğer biri birilerini daha iyi tanıma için süre gerekiyorsa söz, ve nişan gibi adımlar atılır ve nikah yani evlilik olayının gerçekleşeceği gün belirlenip açık olarak şahitlerin yasal ve toplumsal olarak toplanması sonucu gerçekleşen nikah töreni ile başlanılan olayları içerir. Nikah töreni sonucu evlenmek fiili gerçekleşir.