Evlilik Sorunları Makalesi

Evlilik sorunların başında öncelikle anlaşmazlık ve evlilik başlamadan önce hesapta olamayan ve olmayacağı varsayılan kişisel anlaşmazlıklar gelir. Kişisel olan bu anlaşmazlıklar evlilik ortaklığının ya da başka bir deyişle yaşamsal ortaklığının kişisel baskın olma teorisini göz ardı etmesi ile başlayan başında müdahale edilmese bir çığ gibi büyüme olma tehlikesini bünyesinde bulunduran davranışların bileşkesi olarak bakmak gerekir.