Evlilik ve Toplum Makalesi

Evlilik, bir toplumun temel unsurları olan insanların o toplunun  gelişmesi ve devamı için çekirdek aileyi oluşturmanın ilk adımıdır. Genelde her toplum, evlilik dışı beraberlikleri hoş karşılamaz. Evlilik kurumu karşı cinsden iki insanın bir nevi sorumluluk altına girmesidir. Bu sorumluluklar her iki cinsin herhangi bir vesileyle karşılaşıp duygusal olarak birlikte olabileceklerine karar verdiklerinde başlar. İlk başlangıcından evlenme dönemine kadar bu sorumluluk her iki cinsin mensup olduğu ailelerin desteğiyle devam eder. Evlenmeyle birlikte her iki insan kendi ailelerinden ayrılmış ve yeni bir aile kurarak sorumlulukları kendi üstlerine almış olurlar. Kurulan evlilik dairesi ne kadar sağlam olursa toplumda o kadar sağlam olur ve devamlılığını o nispette güçlendirmiş olur. Evlilikler ne kadar sağlam olursa bu evlilikten oluşacak yeni bireylerde o kadar kaliteli olur. Evlilik müessesesi bir toplum için çok önemli bir unsurdur. Evlenmelerin olmadığı bir toplumun geleceğinden söz edilemez. Evlilik dışı beraberlikler o toplumda başlayan bir nevi hastalıktır ve bu hastalık karşı önlem alınmaz ise ilerleyen zaman içeresinde topluluk toplum olmaktan çıkar ve yok olmayla karşı karşıya kalır. Evlenme genelde her toplumda bir merasimle yapılarak yeni kurulan ailenin topluma ilanıdır ve kültürel bir değerdir. Evlenme kararı ile insanların birbirleri ile olan bağları dahada güçlenir ve gelişir. Evlilik ile diğer aileler arasında yeni bağlar yeni dostluklar başlamasına vesile olur. Sözün kısası evlilik bir topluluğun temel taşıdır.