Evlilik Makalesi

Evlilik yaklaşık 3500- 4000 yıldır devam eden aile kurma rutinlerinden biridir. Evlilik iki taraf arasında varılan bir tür sözleşmedir, temelleri sağlam evliliklerin yürümesi için karşılıklı olarak çiftin taviz vermesi gerektiren ve karı- koca daha sonra bu ortaklığın mutlu olmalarına sevgi ve saygı ikileme sıkı sıkıya sarılması gerekli olan, aile yapısının ve kurumunun temel taşıdır. Evlilik bir bakıma eşler arasında ben kavramı yerine biz kavramını öğreten aynı zamanda derdi, tasayı, hüznü, neşeyi paylaşmayı öğreten bir müessesedir. Evlilik aynı zamanda çocuk sahibi olmanın en yasal genel kabul gören sosyal yoludur. Evlilik sosyal bir olgudur ve hayat çizgisinin belirleyici özelliklerinden hatta en önemlisidir.