Fotokopi ve Sigorta Makalesi

Fotokopi makineları şirketlerin en fazla önem verdikleri ve işlevsel olarak çok sayıda personel tarafından kullanılan cihazların başında gelir.Bundan dolayı da her zaman masrafa açık bir kalem olarak görünür,masraf bakım tamir ve servis giderleri olarak birinci kalemde yer alırken cihazın sarf malzemeleri ikinci kalemde yer almaktadır.Üretim firmaları kopikit diye adlandırılan cihazların garanti süreleri içinde bakımını onarımını teknik arızalarını giderecek şekilde oluşturdukları bir sigorta sistemi içinde pazarlama tekniğine katkıda bulunmuşlar ve bu katkı fotokopi makine pazarında rekabetin öncelikle sigorta teminatı veren firmalar lehine dönmesini sağlamıştır.Makına için verdikleri garanti süre içinde makınada meydana gelebilecek arızaları parça dahil değiştirmeyi temin etmişler ve uygulamada bazı firmaların pratiklikleri bazı firmaların Pazar payının düşük olması neticesinde bu konuda gösterdikleri zaaflar nedeniyle büyük firmalarla aralarındaki makasın açılmasına sebebiyet vermiştir.Fotokopi makine satın alıcıları bu konuları sadece sigorta kapsamı ve uygulama pratiklikleri açısından takip eder hale gelmişlerdir.Şu kadarını söylemek zorunludur sigorta konusunda bazı firmalarda paylarına bakmadan ticari ahlak ölçüsü içinde tavır almayı ve ayakta kalmayı başarmışlardır.Fotokopi makinalarının satıcıları marka fiyat optimazyon dengesine makinelara verdikleri sigorta teminatı ile katkıları yana sıra bunu ehil personelle yapmak zorunda olduklarının farkındadırlar. Burada sigorta süresi olarak genelde 5 yıllık bir süre kullanılmakta bazı firmalarca bu süre ek ücret ödeyerek uzatılabilmektedir.