Helikopter Ambulans Makalesi

Helikopter ambulanslar hem direkt ambulans olarak üretilen helikopter ambulanslardan gerekse de ambulans üretici firmalarının yapısı içinde kurulmuş olan klasik büyüklüklere uygun helikopterlere yeniden ve acil şekilde sağlık tıbbi müdahaleye yetenek sağlayacak cihazlarla donatılmakta ve ambulans fonksiyonu görecek hale getirebilmektedir. Hazır olarak dizayn edilmiş ambulanslar genellikle çok acil müdahaleler dışında kullanılamaz. Bunun sebebi ise mekan darlığıdır.

Helikopter ambulansların hasta, yaralı ve kazazede sevkinde süratleri inecek yada kalkacak yer için uygun bir boşluğun bulunması yeterli iken kara ambulanslarına göre sarsıntının daha az olması, trafik sorunu ile karşılaşma riskinin bulunmayışı avantajları vardır. Genellikle mantıksal olarak hasta, yaralı ve kazazedenin tedavi merkezine acil olarak kara ambulanslarına nazaran daha çabuk intikaline olanak tanımalarıdır.