Hidrolik Nedir Makalesi

Hidrolik yunanca kelimelerin birleşmesi sonucu dilimize dahil olmuş bir kelimedir Yunancada ve ülkemizdeki teknik üniversitelerde makine ve inşaat fakültelerinde okutulan ders olmuş ama genellikle su ve su kareketleri su basınçları ile uğraşmakla başlamıştır.Günümüzde ” hidrolik ” akışkanların dinamikleri nedeniyle güç ve durağan olmayan hareketlerin iletimi ve bu oluşturulan gücün kumandası anlamında kullanılmaktadır. Endüstriyel hidrolik gücün akışkanlar aracılığı ile iletişimi ve denetimi anlamında kullanılmaktadır. Bu özlü tarif sonucu olarak güç iletişim maddesi akışkan olmaktadır. Sentetik akışkan su-yağ karışımı kullanılıyorsa da umumi olarak madensel yağlar akışkan olarak kullanılmaktadır.Hidrolikteki güç iletişimi hidrostatik tribünlerde akış enerjisine dönüşmesi hidrodinamik için örnek olarak gösterilir.