Hızlı Okuma Eğitimi Makalesi

Okumak, bilmenin ve öğrenmenin anahtarıdır.
Gelecekte başarılı olmak, kişiliğimizi geliştirmek için bilgi ve kültür düzeyimizi geliştirmemiz okuma kapasitemizle yakından ilgilidir.

Hızlı okuma eğitimi, okunması gereken yazıların çokluğu, zamanın azlığı, insanları daha hızla okumak için bilimsel araştırmalar yapmaya itmiştir. Bu çalışmalar sonucu hızla okuma eğitimi ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de yeni bir buluşmuş gibi karşılanan hızlı okuma eğitimi ileri Batı ülkelerinde 1940’lı yıllarda başlatılmış bir okuma tekniğidir. Türkiye’de de hızlı okuma eğitimine emek vermiş övünçle söz edilecek isimler vardır. İlk hızlı okuma kursunu başlatan Prof. Dr. Reha Türkan tarafından Beyazıt devlet kütüphanesinde, Topkapı Sarayında düzenlenen kurslar şeklinde oluşmuştur. Her geçen günde bilhassa üniversiteye hazırlık kurslarından, üniversite öğrencilerinden, mastır, doktora öğrencilerinden görülen ilgi ile gittikçe yaygınlaşmaktadır.

Ülkemiz hızlı okuma eğitimi veren kursların, 2000’li yıllara hazırladığımız şu günlerde, okuyan, okumayı seven, “Bilgi Toplumu” olma yarışında öncü, pırıl pırıl aydınlık Türk yarınlarının kurucuları olmaya aday Türk gençlerine ve yetişkinlerine faydalı olmasıdır.

Milletler arası uygarlık yarışında, gerekse toplum içinde başarılı olma yarışında zamanı daha çok ve dolu dolu yaşamak, daha başarılı olmak istiyorsak hızlı okuma tekniklerini öğrenmemiz şart olacaktır.
Hızlı okuma eğitimciler tarafından, hızlı okuma teknikleri olarak geliştirilip sistemleştirilerek uygulanmaya başlandı.

TANIMI: Hızlı okuma, kişilerin çabukluk, kavrama ve belleme yeteneklerini geliştirerek daha önce okuma süresince kıyasla dakikada okudukları kelime sayısını ve anlama düzeylerini arttırmaları demektir.

FAYDASI: Bir kimseyi diğerlerinden ayrıcalıklı kılan en önemli nitelik zekasının niteliğidir. Onu da okumak kadar hiçbir şey geliştiremez
1 – Aynı okuma süresi içinde, daha çok okuma imkanı elde etme.
2 – Zaman tasarrufu yapabilme
3 – Okul profesyonel iş hayatında, rakiplerinize göre daha geniş bilgi sahibi olma
4 – Karar verme ve intikal yeteneğini artırma

TEMEL İLKELERİ:
A)    Okuyucunun önce görme alanını sonra buna bağlı olarak aktif görme (kavrama) alanını artırmak.
B)    Okuma hızı ve anlamayı azaltan frenlerin giderilmesi
C)    Kelime dağarcığı, bilgi kültür düzeyi, okunanları organize etme becerisini geliştirme.

HIZLI OKUMANIN en önemli kuralları ÇABUKLUK, KAVRAMA ve BELLEK arasında sağlam bir bağ kurmaktır. Bu faktörlerden birinin eksikliği hızlı okumanın etkinliğini azaltır.

Hızlı okuma, eğitimle herkesin geliştirebileceği bir beceridir. Bu becerinin iki ana unsuru vardır. 1 incisi gözlerimle ilgili olan HIZ, diğeri de akılla ilgili olan ANLAMA’dır. Okuma hızını ve anlama düzeyini düşüren frenleri ve bu frenlerden kurtulma yolları TEKNİK EĞİTİM almakla mümkündür. Hızlı okuma tekniklerini uygulamayı başardığımız an günlük hayatta ve iş hayatında karşılaşılan sorunların çözülmesine, yeni bilgilerin daha kolay elde edilmesine, akıcı ve güzel konuşmaya hammadde sağlamak açısından önemlidir. Hızlı okuma eğitim hammadde sağlamak açısından önemlidir. Hızlı okuma eğitim seminerleri bu açıdan toplumun her kesiminde büyük ilgi görmektedir.
Hızlı okuma eğitiminde temel kurallar sırasıyla ÇABUKLUK, KAVRAMA, ve BELLEME yeteneklerinin geliştirilmesidir.

Hızlı okuma eğitiminde başarıya ulaşmak için,
A)    Fiziksel özellik (görme niteliği, seviyesi)
B)    Zeka yapısı (kavrama)
C)    Kişisel faktörler başarıya ulaşmamızda önemli etkenlerdir.

Zaman darlığı ve okunması gereken yazıların çokluğu, bilim adamlarının okuma göz ve okuma – beyin ilişkilerini incelemeye yöneltmiş, neticede hızlı okuma eğitimi almak ihtiyacı doğmuştur.
Hızlı okuma;
A)    Gözümüzü tembellikten kurtarıp, süratli ve çevik görmeye
B)    Görme alanını genişletmeye
C)    Gözümüzü belirli bir ritm kazandırmaya
D)    Bütün bunlara bağlı olarak bir dizi TEORİK anlatım ve UYGULAMA çalışmaları
İle aynı okuma süresinde HIZLI OKUMA ve ANLAMA TEKNİĞİDİR. Bu tekniğe kayıtsız kalmamak, az zamanda çok okuma iyi anlamanın çözüm yolu olan HIZLI OKUMA’yı uygulamamız ve yaygınlaştırmamız gerekir.

Okumayı sevmeyen bir toplumdan, okuyan bir toplum haline gelmenin “FİKRİ HÜR VİCDANI HÜR” nesiller yetiştirmenin en güzel yolu budur. Aydınlık TÜRK yarınlarına ulaşmak için, milletçe bilgilenme ve bilgi üretimi seferberliği başlatmaya mahkumuz.