Hurda Değeri Makalesi

Hurda dediğimiz şeyin arz talep dengesi içinde piyasadan aldığı fiyatlardır Yani az çıkan hurdalara yüksek fiyat uygulanabilmesi için onun hurdasının az çıkması değil kullanım alında talebinde çok olması ederini yada diğer bir deyişle hurda değerini yükseltir.diğer bir deyişle Hurda değerini kullanmak için talep edilen dönüşüm hızı belirler.Hurda değerini belirleyen piyasalarda dönemsel olarak sabit fiyatlar olduğu gibi zaman zamanda çok özel fiyatlar oluşturan malzemeler hurda sektöründe yer alır.Örnek hurdaya çıkan ve piyasalarda yanık yağ denilen malzemeler hurdadan malzeme toplayıp sanayi girdisi yapanlar arasında fiyat belirlemesi farklı iken hurda araçtan elde edilen direksiyon simidinin fiyatı farklılık arz eder.Poşet imalatçılarının kesme makinelarından çıkan hurda diye adlandırılan makas artıklarının fiyatı ile sokaktan toplanan kullanılmış poşetlerin fiyatları da farklıdır.