Hurda Kağıt Makalesi

Kullanıma müsait her türlü kağıt zaman içinde tekrar çeşitli tesislerde bazen farklı olarak işleme tabi tutularak yeniden kazanılır.Buda hem milli gelir hemde ülkenin kaynaklarının heba edilmesine mani olmak demektir.Burada bir örnek verilerse tamamı kullanılmış yada atıl kullanım yerleri bırakılmış kağıtlar bunlara okunmuş yada güncelliği kaybetmiş olan gazete ve dergilerde dahil edilebilirler.Kağıt hurdalarının en çok temin edildiği yerler başında kamu sektörü gelmektedir.Nedeni ise Kıymetli evrak olarak saklanması gerekli evraklar on yılda zaman aşımına uğrar ve bu konuda her yıl arşivlerde yer açmak amacıyla yok edilebilir arşive evrakları hurda kağıt piyasalarına verilir bunlara büyük işletmelerden başlayarak en küçük işletmeye kadar sıralamak mümkündür miktar olarak göreceli de olsa ülkemizde bu şekilde hurda kağıt hurda kağıt kullanılan sektörün en başlı başına girdilerini sağlamaktadır.Hurda kağıt hem ağaç olan hammaddeyi korumak kullanmak sloganları altında toplanarak hemde ekonomik olarak değer kazanmaktadır. Toplayıcılar açısından toplanması en gerekli ekonomik değer olduğu tespit edildiğinden beri toplanmaktadır.