İndirimli Kitaplar Makalesi

İndirimli kitaplar genellikle yayınevlerince başlayan sonra da kitapçılarla devam eden bir pazarlama yöntemi olarak kullanılmaktadır. Yayınevleri indirimli kitapları daha çok kitap satmak ya da basım sonrası ellerinde kalmış kitapları pazarlamak amacıyla birkaç yöntem uygulamak suretiyle indirime gitmektedirler. Ya kitabın adını deklere ederek belirli bir yüzde indiriminde bulunmak ya bazı kitapları gruplar halinde satmak amacıyla yüzde bazında indirime tabi tutmakta bir başka yöntem kullanarak kitap gruplarına promosyon kitap ilave etmek suretiyle okur dikkati çekmeye çalışmaktadırlar. Kitap piyasalarında zaman, zamanda mevsimsel indirimler uygulamasına gidilmektedirler. Yayınevlerinin bu indirimlerine yanı sıra kitap satıcıları da ellerindeki kitap sirkülasyonuna katkı yapsın diye muhtelif yöntemler uygulamaktadırlar. Ayrıca kitap indirimleri internetten kitap satan siteler tarafından uygulanmakta ve bazı durumlarda burada ciddi rekabetin doğurduğu dev indirimlerle karşı karşıya kalmak mümkün olmaktadır. Günlük popüler kitapların popüler olması kaybını bekleyen okur profilleri vardır bunlar kitap için ayırdıkları ekonomik imkanları kısıtlı olan okur profilleridir. İndirimli kitapları bekleyen başka bir okur kitlesi vardır ki indirimli kitaplar piyasada yerini alır almaz ya kütüphanelerindeki eksik olan kitapları tamamlamak ya da okunması zamana yayılan kitaplara sahip olmak güdüsüyle hareket ederler.