Kara Ambulans Makalesi

Kara ambulansları hem kısa hem de nispeten karayollarındaki geçiş üstünlüğünü kullanmak avantajları olan ambulans tipleridir. Sağlık Bakanlığının yayınladığı ambulans yönetmeliğine uygun olarak dizayn edilmiş içinde yine aynı yönetmelikte belirtilen kadar tıbbı personel ve acil müdahale edilerek tedavi merkezine götürülmesi gerekli,  yaralı ve kazazedeleri taşımak amacıyla kullanılan kara taşıtlarıdır.

Hasta, yaralı, kazazedeleri önce ambulansın içine almak için lazım olan servical boyunluk seti, Şişme atel seti, K.B.D. kurtulma yeleği,  daha sonra duruma göre ambulansa kadar taşınacak sedye ( Ana sedye, Faraş sedye, Vakumlu sedye ) diğerlerini şöyle sıralayabiliriz; Standart ilk yardım çantası, Temel tıbbi malzeme çantası, Sabit tansiyon aleti, Portatif tansiyon aleti, Respiratör, Resüsitör, Pulse oksimetre, Monitör-Defibrilatör, EKG Monitör, Previzyon pompası, Portatif oksijen ünitesi, Portatif vakum aspiratörü, Sabit oksijen emiş sistemi, Endotrekal Endübasyon seti, katlanır serum askısı, İzalasyonlu İ.V. kabı, yeteri kadar enjektör. Asgari olarak gerekmektedir.

Bunların yanı sıra ambulansın ambulans olduğunu ışıklı bir düzenekle bildiren lambalar, siren, hastanın, yaralının ve kazazedenin götürüleceği tedavi merkezini tedbir almaları için önceden uyarmaya yönelik haberleşmeyi sağlayıcı yada tedavi merkezinden gelebilecek müdahale talimatları için dinleme ve seslenme kısmı açık telsiz ve günümüzde  bu konuda kullanılmaya müsait cep telefonları bulunmalıdır. Ayrıcada tıbbı aletlerin yanında çok uzun bir liste oluşturan ilaç listeleri de ambulanslarda daima kullanılmaya hazır durumda olmalıdır.