Kiralık Konut Makalesi

Kiralık konut bütçesel bir işlemdir.Kişiler yada kurumlar ekonmoik ve ihtiyaçlarını optimum noktada birleştirmek suretiyle ihtiyaçları olan bina, daire, villa vb. gibi konutları sermaye yada daha doğru söylemle ekonomilerinin el verdiği imkanlarla bir başkasına ait ve kiralayan sıfatına haiz kişilerce kiralayanlara arz etmesi sonucu oluşan piyasalardır.
Ülkemizde kiralık konut şartları kontrat denilen bir belgenin kiralayan ile kiraya veren arasında oluşan ikili bir antlaşmadır ve tüm borçlar kanunu maddeleri burada geçerlidir. Kiraya verenler ya ihtiyaç dışı bina daire vb. olan gayrı menkullerini periyodik gelir elde etmek amacıyla kendi ihtiyacını başkalarına sunmak amaçlıdır. Satılık almak için sermaye ayırmak istemeyen kişilerde bunlardan periyodik ödemeler yaparak istifade ederler
Kiralık daire tarafların uyması gereken kanuni zorunluluklar ilk önce yasalarca düzenlenmiş ve daha sonra bir takım sorumluluklar ile Yargıtay ca verilen kararlar neticesinde aydınlanmış ikili akitlerde beyan edilmeyen bazı uyuşmazlıklarda konu edilmiştir,yüksek mahkemenin verdiği kararlar doğrultusunda gelişmektedir.
Sizden önce kiracının yada yeni bir yere taşınmış olan mal sahibinin eski borçları hakkında fikir sahibi olmak ve bunların tavsiyesi ile ilgili olarak mülkiyeti üzerinde bulunan kişilerle temas etmeli ve daireye yerleşmeden bu işlemlerle birlikte yeni mukaveleler oluşturmaktan kaçınmamalı kiracı açısından önemlidir eğer böyle yapmıyorsa daire boşken gerekli tespitlerin yapılmasını temin etmek önemlidir. Ayrıca mal sahibinin size teslim ettiği daire ilgili demirbaşlarında iyi şekilde tespit edilmesi lazımdır.