Kişisel Eğitim Makalesi

Bireyin toplum standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında en etkili olan sosyal sürece eğitim denir.Kişilerin yaşadığı toplum içinde değerli olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Kişisel eğitim ise kişinin kendi dünyasındaki gelişim sürecidir. Bu süreçte neler yapmanız gerektiği gibi bir takım bilgilere kişisel eğitim sitelerinden ulaşabilirsiniz.