Kobi Nedir Makalesi

250 kişiden az yıllık istihdam kapasitede bulunan ve yıllık net satışları yada mali bilançosu 25 000 YTL yi aşmayan ve bir yönetmeliğe göre mikro işletme, küçük işletme, orta büyüklükte işletmeler olarak sınıflandırılan  ekonomik birim, kobi nedir tarifine uyan tanımlardan biridir.
KOBİ tarifine giren işletmelerin çeşitli kredi, eğitim, bilgi, ve danışmanlık hizmetlerinden düşük bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak istifade ederek ülke ekonomisine dolayısıyla gayri safi milli hasılaya katkıda bulunmaları sağlanmaktadır. Çeşitli ülkeler arasında gelişmişlik düzeyine göre kurulan yada geliştirilmesi amaçlanan yöre ve faaliyet alanlarına göre sınıflandırılmaktadır.
Bir işletmenin KOBİ tarifine uyması için her ülke ve ülke içinde bulunan bazı kurumlar farklı olarak çalışan sayısına, satış miktarına, sermaye miktarına ve yapısına, faaliyet alanına, ödenen ücretlere, dikkat ederek verebilecekleri KOBİ işletme avantajlarını tespit etmektedirler.