Kobi Tanıtımı Makalesi

Genel ekonomi içinde KOBİ tanımı yaparsak herhalde buna imalat sanayi için ekonominin motoru demek yanlış bir tanım olmaz. Genel ekonomi için bu kadar önemli bir pozisyon da olan KOBİ’ ler maalesef ülkemizde net bir tanımı yoktur. KOBİ’ lerle ilişkisi olan her kurumun kendine göre bir tarifi vardır.
KOBİ tanımlamaları da ortak olarak kullanılan kobi terimleri vardır, bu terimler ise istihdam edilen personel sayısı, mali tablolardan bilançosunda bulunan net satış hasılatları, işletmelerin sermaye miktarı ve sermaye yapısı önemli ölçüler olarak kullanılmaktadır. Burada kurumlar arasında yaşanan kobi tanım karmaşasına örnek vermek gerekirse Dış Ticaret Müsteşarlığı imalat sektöründe, istihdam edilen personel sayısı olarak 200 işçi olarak verirken,Hazine müsteşarlığı bu sayının üst sınır olarak yıl kavramı işçi sayısı olarak 250 kişiyi esas kabul etmektededir. Bazı sektörlerde makine sayısına kadar bu farklılıklara rastlamak mümkün görünmektedir. KOBİ olarak kabul edilen bilgi işlem de yazılım olarak faaliyet gösteren işletmeler 50 makine ile küçük yada orta ölçekli işletme ayrımına tabii tutulmaktadır.