Kütüphane Makalesi

Topluma eğitim ve öğretimi aşılamak amacıyla kitapların ve diğer eğitici materyallerin belli düzen dahilinde bir arada tutulmasıdır. İlk önceleri okullarda yaygın olan kütüphaneler günümüzde kitap okuma alışkanlığını geliştirmek ve daha iyi seviyelere taşımak için de halk kütüphaneleri olarak belediyeler tarafından hemen hemen her semte kurulmaktadır. Aslında Kütüphanelerin geçmişi İnsanlık tarihi kadar eskiye gitmektedir. Yazının bulunması, yazılan kil tabletlerin saklanması ile ilk bilinçsiz kütüphaneler oluşturulmuştur.