Kuyumculuk Tarihi Makalesi

Kuyumculuk MÖ önce 4. yy. kadar uzandığı ve bu gülerden beri önceleri varlıklı kişilerin ve ailelerin ilgisini çekmiş dah sonraları hitap ettiği alan daha çok yaygınlaşan bir grafik çizdiği gerçeği inkar edilemez. İlk zamanlarda kalıplara dökmek yada el aletleri işlemekle başlayan kuyumculuk zaman ilerledikçe dönemsel teknolojiyi kullanmayı ihmal etmemiştir. Kuyumculuk faaliyetinin en temel hammaddelerinden başında gelen altın ve gümüş madenleri Asya, Afrika, kıtaları ve Mezopotamya bölgesinde üretimi yapılırken daha sonra tüm ülkelerde özellikle Amerika da eleme yapmak suretiyle elde edilmiştir.Altın ve gümüş toprak ve kayalara sıkı sıkıya bağlı maden cinslerindendir topraktan yada kayalardan ayrıştırılması ancak siyanür havuzlarında yapılmakta bu arıtma sisteminde çevre kuruluşları ile altı ve gümüş üreten firmalarının arasında çoğu zaman gerginliklere sebebiyet vermektedir. Kuyumculuk tarihini incelemeye başladığımızda evvelemirde altın ve gümüş gibi yeryüzünde miktarı az olan çıkartılması zor olan ve 17.. para basmak suretiyle merkantalizm iktisadi doktrinin doğduğu bilgisine sahip oluruz. Yine kıymetleri para basımında altının içine bakır katmak ve değeri düşürerek ilk enfalasyon ile karşılamamız mümkündür. Dinsel yaklaşım sonucu elinde en fazla altın bulunan ülkelerin çoğunun Müslüman olması sonucu kuyumculuk yapanların daha doğrusu kuyumculuk hammaddelerini gerek değerli metal olsun gerekse değerli taşların olsun varlık göstermek günah mantığıyla ile hareket eden Müslüman toplumlar yerine Musevilere geçtiğini, işleme ve ticaretinde ise başta Süryaniler olmak üzere hırıstiyan topulukların ellerine geçtiğini söylemek tarihsel açıdan yanlış olmaz.