Lojistik Yönetimi Makalesi

Lojistik yönetimi sadece taşımacılıkla bitmez taşımacılık lojistik de hedefin sonudur ve tacıdır.Oysa taşıma aşamasına gelecek malzemenin temin edilmesinden temin edilirken satın alma şartları ve fiyatların uyumu ile başlar buna göre düzenlenen stok ve depo yönetimi organizasyonları lojistik de aşamalardan bir başkası olup onu ambalajlanması ihtiyaç ve kullanım miktarına göre optimum olmasını temin etmek ve zamanında sevkiyat şartlarının göz önünde tutularak yerine sevk edilecek araçların cinsinin seçiminin doğru yapılması ve yerine ulaştırılmasını idare etmek mesleğidir.Burada lojistik yönetiminin önemi firmaların genel yöneticileri tarafından yadsınmamalıdır. Lojistik işletme sorumluluğu hammaddenin coğrafik konumlanması bununla ilgili çalışmaların elinizin altında olacak şekilde daha önceden yapılandırılmış olması ihtiyaçların en düşük maliyetle karşılanmak suretiyle işin hitama erdirilmesidir. . Lojistik yönetiminin ana fonksiyonları, satınalma, taşıma, depolama ve bu aktivitelerin organize edilmesi ve planlanmasıdır. Lojistik yöneticileri, bir organizasyon içinde kaynakların koordinasyonu sağlayarak bu fonksiyonların her birinden gelen bilgileri birleştirir. Lojistiğin temelde iki farklı formu vardır. Biri depolama ve taşıma ağı boyunca malzeme akışının sürekliliğini sağlar. Diğeri projelerin sonuçlanması için kaynaklar zincirini koordine eder.