Lojistik Makalesi

Lojistik doğru zamanda doğru fiyatla, doğru miktarı bulundurmak olarak tanımlanabilir. Tüm endüstriyel sektörlerde, verimlilik, tedarik zinciri ve yapılacak işin devreye alınması için ayarlanan sürenin doğru olup olmadığı denetlenerek gerekiyorsa yeni tedbirler alınır Eski yunan medeniyetinde Roma ve Bizans medeniyetlerinde gereksinimlerin finansmanı ve dağıtımı ve dağıtım sürelerinin belirlenmesi anlamına gelen Logistikas denen bölümlerde askerler hizmet verirdi. Oxford Üniversitesi sözlüğünde ise ”Askerlik biliminin personel, teçhizat, malzeme nakletme, taşıma araçlarının bakım ve onarımı olarak ” söylenmektedir. Osmanlı İmparatorluk sürecinde lojistik hizmetleri derbendcilik, köprücülük, gemicilik adları ile anılarak başlar. Lojistik ikinci dünya savaşı sonrasında dünya çapında başlayan malzeme tedarik, nakliye ihtiyaçlarının artmasına parelel olarak iş hayatının bir parçası olmaya başlamıştır. iş dünyasında, lojistik tedarikçiden son kullanıcıya uzanan (tedarik zinciri) bir akış içinde; içe veya dışa yada her ikisine odaklı olabilir. Askeri lojistikte, kaynakların başta personel, mühimmat, personel ihtiyaçları vaki olan yerlere ve zamanlaması doğru olarak yapılması kendi tarafı için geçerli iken, askerlikte düşmanın lojistik faaliyetlerinin bozulması içinde geliştirilen Lojistik planlamaları mevcut olması gerekmektedir. Lojistik eğitimi ülkemizde akemekik seviyele taşınarak verilmeye başlanmış İstanbul Üniversite bu konuyla ilgili olarak Ulaştırma ve lojistik yüksek okulu kurularak eğiteme başlamıştır. Ayrıca muhtelif üniversitelerde Lojistik eğitimi veren lisans programları bulmakta ve eğitimlerine devam etmektedirler.
Lojistik işletmeler için çok büyük önem arz eden bir alandır. Ülkemizde de bir çok işletme lojistik süreçlerini etkin bir şekilde planlayamadığı için büyük maliyetlere katlanmak durumunda kalmaktadır. Bu noktada lojistik danışmanlığı devreye girmekte ve firmalar, planlamada ihtiyaç duydukları beyin gücünü, dışarıdan karşılama şansını elde etmektedirler. Bu kapsamda bireysel çalışan uzman kişilere başvurulabileceği gibi, lojistik üzerine uzmanlaşmış kadrolar ile hizmet veren firmalardan da faydalanılabilinmektedir. Danışmanlar, firmanın süreçlerini incelemekte ve bilimsel yöntemler kullanarak planlama yapmaktadırlar. Talep tahminlemesinin ardından üretim planlama, sonrasında depo süreçlerinin optimizasyonu ve dağıtım süreçlerinin planlanması ile etkin bir tedarik zinciri geliştirilebilmektedir.