Maket Makalesi

Gerçek hayatta bulunan bir nesnenin çeşitli materyaller kullanarak seçilen ölçekte bir örneğini yapmaya maketçilik denir. Maketçilik yapılması planlanan bir evin mimari tasarımı için üretilen prototip içeriğinde bir ev maketi olabileceği gibi gerçek hayattaki ulaşım araçlarının (uçak, gemi, tren, araba vb.) birebir bir modelini yapmak da olabilir. Uçak maketçiliği(statik maket) oldukça rağbet gören dallarından bir tanesidir. 1. ve 2. Dünya Savaşı dönemi Uçakları, Soğuk Savaş dönemi Uçakları ve modern uçaklar olarak dönem dönem ayrılırlar. Yine ağırlığı 2. Dünya savaşı olmak üzere Zırhlı araçlar önemli bir yer tutmaktadır. Tren maketçiliği maketçiliğin bir kolu olarak gelişmiş ülkelerde yaygın bir hobidir. Bu hobi kapsamında demiryollarında işleyen veya geçmişte işletilmiş lokomotif ve vagonların maketi yapılabileği gibi bunların yapılmış hazır maketlerinin kolleksiyonu da yaygındır. Demiryolu ulaşımı olan bir mekanın aynısını canlandırma amacıyla kurgulamak ve maketini yapmak da ilgi çeken uğraşlardan birisidir.
Maket ölçeksel olarak küçültme ve daha rahat planlama ve detayları görme varsa hataları giderme yolunda ilk önce inşaat sektöründe ve oyuncak sektöründe uygulanma imkanı bulmuş maketler ve maket elamanları zaman içinde sektör haline gelmiştir.Günümüzde maket proje derslerinde sınıf geçme notuna etki edecek kadar önemli bir yer tutarken ticaret piyasasında demastrasyon rolünü son derece iyi oynamaktadır.Ticari piyasalar maketin her iki tarafını çok iyi tespit etmişler hemen bu alanda muhtelif yapılanmalara gitmişlerdir.İnşaat sektöründe maket üzerinden satışlar başlamış ve maketin ne kadar kaliteli olursa satış organizasyonlarına yardımcı olmuştur.Oyuncak piyasaları ise Dinamik ( yani hareketli ve motorlu olanları yada radyo sinyalleri ile kontrol edilebilir olanları ) Koleksiyon ürünleri ve statik olanlar olmak üzere gruplandırılmıştır.Maket malzemeleri daha ziyade ithal ikameli olarak piyasadadır.