Matbaa Tarihi Makalesi

Matbaa tarihi denilince akla gelen ilk isim Gutenberg ‘in Mainz da 1450 li yıllarda kurduğu ve çalıştırmaya başladığı matbaadan söz edilir çok girift ticari ilişkiler içinde yapılmış bu icat 15 yy. dan hemen sonra dünyaya yayılmıştır.Daha geri tarihsel boyutlarda Çin’lileri, yada Japonları yada Korelileri görmek mümkündür.Tarihin çok eski çağlarında gelen yazı yazmak fikri taş devrinde mağara duvarlarına kadar gider.Toplumlar ve insanlık geliştikçe ve sayıları artıkça ister istemez kitlelerin aydınlatılması ve okuma gereksinimi doğdukça bütün icatların yapıldığı gibi matbaa yani yazıyı hızla çoğaltmak ihtiyacı hasıl olmuş ve burada teolojik unsurlarında etkisi önem kazanmıştır.Tabi olarak tarihsel soruların cevapları aranırken sermaye unsurundan da söz etmek gerekir ki burada ilk matbaanın çalışması ve bulunması icatını yapan Gütenberg’in sermayedarlar tarafından dışlanması ve para gücü ile gelişiminin hızlanması ortaya çıkmıştır.Osmanlı İmparatorluğuna gelişi ise sefarat yahudileri tarafından 1493 olmuş gelişimine İbrahim Müterrefika’nın sosyal ve politik konumu ve Sadrazama yakınlığı ve dinsel olarak vaatleri sonucu icazet ve fetva alınarak kurulmuştur.Osmanlılarda böylece kullanılmaya başlanmıştır. Cumhuriyet tarihinde matbaalar yada matbaacılık gittikçe v hızla gelişmiş önce siyah beyaz olan makinelardan yavaşca elini çekmiş daha sonra hızla renkli makinelar kullaılmaya başlanmış ve teknoloji ilerledikçe sermaye yapısı değişmiş, oldukça büyük sermaye grupları bu işe yani matbaa sektöründe boy götermeye başlamışlar genelde en üst matbaa teknolijileride günlük gazeteler ve periyoik olarak yayınlanan mecmualarda kullanılmıştır.