Metot Makalesi

İş Etüdünde öncelikle zamanını ölçeceğimiz işin doğru iş olduğundan emin olmamız gerekir. Metot etüdü işin metodunu belirleme çalışmasıdır. Bu durumda ilk adım olarak işçinin işi yapış şeklini gözlemlemeliyiz.

 Metot etüdünde temel hedeflerimiz şöyle özetlenebilir: Hareketlerin sayısını azaltmak, hareketlerin uzunluğunu azaltmak, hareketlerin karmaşıklığını azaltmak, hareketler için harcanan gücü azaltmak

 İşçiler işlemleri kendi metotlarına göre yapmaya eğilimlidirler. Eğitimli olanları bile kendi kolaylarına geleni yaparlar ama bazen bu durum işlemi zorlaştırabilir. Örneğin; malzemeyi bir elden öteki ele geçirme, parçayı işlem sırasında tezgah üzerinde birkaç kere yerleştirme gibi şeyler görülebilir. İdeal olan metot ise bir işlemin en iyi yapılış metodunun belirlenmesi ve tüm işçilerin bu konuda eğitilip, metodu aynı şekilde uygulamasıdır.

 Metot Etüdünde etkinliği azaltan hareketlerden bazıları şunlardır: Beklemeler, beceriksiz hareketler, taşımalar, uzun hareketler, gereksiz hareketler, yavaşlatma.

 Etkin olmayan hareketleri incelerken şunlara dikkat edilmelidir: İşlemler etkin olmayan hareketler çerçevesinde gözlemlenmelidir, etkin olmayan hareketler ve sebepleri saptanmalıdır, bu sebepleri ortadan kaldıracak çözümler bulunmalıdır, işçiye uygulanabilir metotlar sunulmalıdır, işçi en iyi metotla ilgili eğitilmeli ve ikna edilmelidir.

 İşlem üzerinde yapılacak tüm düzeltici faaliyetlerde şu konularda gelişme hedeflenmelidir: Operasyon süresi azaltılmalı, işlem sırası uygun akışla olmalı, malzeme yerleşimi, yürümeleri azaltacak ve malzemeyi almayı kolaylaştıracak şekilde olmalı, makine zamanları etkin kullanılmalı, işçinin harcadığı güç azaltılmalı, her türlü işlem için kolaylaştırıcı donanım geliştirilmeli, iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından tehlikeli durumlar azaltılmalı, kalite arttırılmalı, hurda azaltılmalıdır.