Muhasebe Kursu Makalesi

Tekstil ve sanayinin son hızla geliştiği ülkemizde artan firma sayısı ve ihracatla birlikte bu firmaların kalifiye eleman ihtiyacı da aynı oranda artmaktadır.
Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda çalışmayanlar içindir. Dolayısıyla herhangi bir ön bilgiye gerek yoktur. Temel bilgisayar bilgisine ihtiyaç duyanlar için açılan kurslardır.Burada bunların hangi amaçla açıldığına bakmak ve muhasebeden bahsetmek gerekirse;
Muhasebede üç çeşit yapılmaktadır,
Öncelikle ön muhasebeden söz edilebilir burada muhasebeye giriş demek doğru bir telaffuz olarak nitelenebilir.İrsailiye ve fatura tanzim etmek günlük stok hareket raporlarını gaenel muhasebeye aktarmak için verilen kurslarla başlangıç yapılır.
Genel muhasebe diye isimlendirebileceğimiz kasa faaliyetleri geliş gidiş faturaları ön muhasebeden gelen bilgileri kaydetmek personel ücretleri hesaplanması sene sonunda envanter sayımları da dahil olmak üzere kar-zarar tabloları ve bilanço tablosunun teşkilinin sağlanması gereken bilgiler sahip olmak.Bunun için ülkemizde uygulanan tek düzen hesp sisteminin kayda geçirilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili ara evrakların ( mahsup fişleri, tahsilat makbuzları işlemleri, gider vergisi makbuz işlemleri ) çalışılan şirketin vermesi gerekli beyannamelerin tanzimi ve zamanlamasının organizasyonu ( KDV, Emlak, SSK, Gider vergisi stopj vergileri ile ilgili beyannameler vb. ) nasıl ve ne zamanda yapılmasının öğretilmesi.
Maliyet muhasebesi kursunda çok daha girift bilgilere ulaşmak ve analiz etme yetisi işletme genel giderlerinin ürün yada hizmet başına düşen kısmının hesaplanması ve gelecek yıl için yapılacak bütçe çalışmalarına sağlam doneler temin edilmesi sayılabilir.Muhasebe kursları teknolojik devrim geçirmiş eskiden bunların hepsi kişilerin bilgi yetenekleri doğrultusunda hesaplar yapılırken bugün ise bilgisayarlar yardımı ile yapılır hale gelmiş insanların bilgisayrlar vasıtasıyla hazırlamaları için çeşitli teknik programlar yazılmış ve kullanılmaktadır. Muhasebe kursuna gidenler aynı zamanda mesleki bir kurs olan bu devimde çok ayrılı olmas bile bilgisayar kullanıcısı olmak şansı elde etmektedirler. Bu kurslardan alınacak olan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar sayesinde iş bulma olanakları artmaktadır.