Müzik Aletleri Makalesi

Müzik aletleri klavyeli müzik aletleri, Nefesli müzik aletleri, Telli müzik aletleri ( kendi içinde iki alt gruba ayrılır bu ayrımın temelinde telli çalgıların çalınması ile ilgili yardımcı elaman olarak kullanılan yay ile icra edilenler, pena, mızrap cins yardımcı elamanlar ile icra edilenler olarak söylenebilir.) , vurmalı müzik aletleri,olarak sınıflandırılırlar. Bu ana başlıkları alt başlıklara ayırmak suretiyle daha rahat anlatmak mümkündür. Klavyeli müzik aletleri denilince akla gelen müzik aletleri olarak piyano, org, Akardion sayılabilir ve bunlarda yapılış ve tını özelliklerine göre daha alt başlıklara ayrılabilirler Örnek olarak pianolar kuyruklu ve kuyruksuz olarak ayrılırken, klavyeler normal klavye ve elektronik klavye olarak farklı halde kullanılmaktadır.
Telli müzik aletleri icra edilirken kullanılan yardımcı aletlere göre sınıflandırılırlar. Yayla çalınan müzik aletleri bunlar keman, viyolonsel, mızrap ( pena) ile çalınan müzik aletleri, Ut, Mandolin, gitar, elektronik gitar, gibi aletleri sayabiliriz.
Nefesli Müzik aletleri saksafon, flüt, Klarnet, obua, vb gibi olanlar.
Vurmalı çalınan müzik aletleri ; bunlar arasında davul, zil, def, darbuka, vb. gibi bir çoğu sayılabilir.
Müzik aletlerinin çok ca kullanıldığı ve genellikle her müzik aletine göre ayrı ayrı dizayn edilerek yazılmış ve bir şef tarafından sırası belirtilen orkestra grupları bulunmakta tek bir alet ağırlıklı olarak kullanılmasına resital denmekte dört müzik aletinden oluşmasına quartet denmekte bu başlıkların yanı sıra icra ettikleri müzik cinsine göre hafif müzik orkestrası, klasik müzik orkestrası, yada moda deyimiyle gruplar oluşmaktadır.Hepsinin yaptığı müzik biri birilerinde farklı özellikler taşımaktadır.
Müzik aletlerini içinde yöresel olarak kullanılan ama internet vasıtasıyla ve otantik müzik dediğimiz çeşitli tınılarla icraat yapan ekstrem müzik aletleri vardır.Örnek olarak Hindistan da kullanılan sitar, doğu müziğinde kullanılan çalma şekli çok farklı olan kanun ve ney mehter müziğinde kullanılan kös, derviş müziğinde kullanılan neye vurmalı saz olarak ritim veren kudüm, Yunanistan mahreçli olan Arp, İskoçların milli müzik aleti sayılan Gayda perkisyon ustalarının oluşturdukları elle çalınan tumba, yada çok çeşitli renkler armonisine dayalı sesler veren ziller sayılabilir. Daha bir çok bölgeye ve bölgesel müziğe uygun olan müzik aleti saymak mümkündür.