Müzik Nedir Makalesi

Müzik sesin belirli kurallara uyularak dizilmiş şeklidir. İnsanlar tarafından oluşturulan müzik haline gelebilmesi için kurallar solfej adı verilen müzik notalarının ( müzik yapımları için kullanılan rakamlar diye niteleyen müzik adamları yada teorisyenleri bulunmaktadır ) adlandırılması ve Beşli bir anahtar yardımıyla 5 paralel çizgi 4 aralık dan oluşan ve adına portre denilen bir dizgiye yerleştirmesi sonucunda hizmete arz edilen armonik sesler bütünüdür. Bu sesleri dizenlere müzisyen denir. Müzik iki şekilde incelenmesi gereken bir olgu olduğu kabul edilirse bu olgulardan biri müzik aletleri ve bunların kullanılış şeklidir. Müziğin ikinci temel olgusu insan sesleridir. Müzik denilen insan duygularına hitap eden kastımız eğlenceyle, kederle, kimi zamanda ruhi dinlence için kullanılan insan yaşamının bir parçası denilir olmakla kalmaz özellikle hayvanların üzerinde yapılan araştırmalarla ve çeşitli kanıtlar ortaya koyarak ispat edildiği gibi canlılar üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkün olan bir oluşumun genel adıdır.