Müzik Makalesi

Müzik tarihsel açıdan bakarak incelersek insanoğlunun yaradılışından beri var olan toplumların kendi özellikleri bu özellikleri şöyle sıralamak mümkün ilkel topluluklarda müzik yapısı, bütünsel olarak sosyal dinamiklere dayanarak yapılan en saf müzik türüdür bu tip yapılan müzik yapan topluluklarda kural yada şekil kaygısı yada ekonomik kaygılar yoktur çünkü onlar tamamen ruhsal boşaltımları için müzik yaparlar ve genellikle yaptıkları müzik sadece kendileri için yapılması esasına dayanmaktadır başkalarının memnun etme kaygıları yada beğenilme kaygısı taşımazlar.Müziğin kurallanması ve devrimsel bir süreç geçirmesinde en büyük etkenlerin başında dini motifli müzikler gelir. Çünkü kültürel açıdan insanların en ayrımcı gücü teolojik fikirlerinden kaynaklanmaktadır.Örneğin Hıristiyanlıkta kullanılan çan sesi, İslamiyet te Ezan ses olarak farlılık gösterirken birinde alet sesi diğerinde ise insan sesi kullanılmaktadır. Uzak doğu dinlerinde rüzgar ile kullanılan aletler ve vurmalı çalgılar kullanırken batı toplumlarında daha çok klavyeli müzik aletlerine önem verilmekte koro müziği esas alınarak başlayan bir süreçten söz etmek mümkündür.Burada İslamiyet te ise daha ağır başlı ritimlere dayalı vücuda oynaklık kazandırmayan ritimlerden söz etmek mümkündür. Rönesans batı müziğinde de dinsel motiflerin yavaş yavaş azalarak genel olarak halka inmeye başlamış bunda en büyük etkiyi gösteren sosyalleşme yerleşim yerlerinin paylaşımı ve sanayileşme esnasında gösterilen farklılaşım etkili olmuş ve temel düzen gittikçe toplumsal hale kaymış bunda ise Orta Avrupa devletleri ve Rusya etkili olmuştur. Günümüzdeki müzik ise çok çeşitlenmiş seyahat ve teknolojik imkanların artması bazı otantik müzik motifleri bir kokteyl halini almıştır. Örnekler Amerika Birleşik Devletlerindeki müzik sanayi büyüklüğü bütün bunları bünyesinde barındırma şansına sahip olmuş tüketim toplumlarına her türlü müzik türünü sadece ekonomik açıdan değil kültürel açıdan da etkiler hale getirmiştir.
Kendi memleketimizde müzik derin tarihsel süreçler geçirmiş olmakla birlikte bazı müzik türleri sadece tınılarındaki motifleri ıslah etmek bazılarına yenilikler kazandırmak suretiyle ayakta durmaya çalışan karma müzik kültürüne katkı vermeye çalışmaktadırlar. Dergah müziği denilen dini müzik motifleri, sanat müziği denilen türleri, yöresel ezgilerle benmiş ve ağızlarla söylenen türküler, Türkçe sözlü hafif müzik, bestelenmiş nasıl pop denildiği anlaşılamayan bir tür müzik, protest müzik, arabesk müzik gibi bir çok müzik çeşidi ile bezenmiş bu müziklerde kullanılan müzik aletleri de buna göre organize olmuşlardır.
Burada Ülkemizde müzik türleri de son zamanlarda toplumsal ve siyasi kaygılar taşımaktadır. ”Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim söylemi bana sevdiğin müziği söyle hangi siasi görüşe sempati ile yaklaşıyorsun sana söyleyeyim söylemine dönüşmüştür. Yabancı müzik etkileri artmakta hatta bazılarını derinden etkilemekte tüm uzmanlar ve sosyal duyarlığı olan kimseler ise bunların nasıl zapt edileceği konusunda kafa yormaktadırlar.